Revolutionärer 1. Mai 2024 – türkisch

1 Mayis yürüyüsü saat 11:30; Yer: Bauerngasse, Gostenhofer Hauptstasse

Sokak etkinligi saat 14:30; Müllnerstrasse, Nürnberg

1 Mayıs’ta hep birlikte bir kez daha sokaklara çıkacağız! Nürnberg’deki devrimci 1 Mayıs yürüyüsüne ve Nürnberg-Gostenhof’taki enternasyonalist sokak etkinligine herkesi bekliyoruz!

Maydanlara…….

..yukaridan gelen sinif mücadelesine karsi!

..sömürüye karsi!

..savasa karsi!

…krize karsi!

…fasizme karsi!

Sosyal devrim icin meydanlara!

Nürnbergde ki devrimci 1 Mayisa cagri:

1 Mayıs bizim günümüzdür – işçi sınıfının uluslararası mücadele günü! Karanlık zamanlarda umut veren bir gün. İşçi sınıfının sömürülmesine ve ezilmesine karşı dünya çapında verilen mücadelelere adanmış bir gün, kapitalist sistemin üstesinden gelme, mücadelesine adanmış bir gün!

Ve Kapitalizmi alt etmek sarttir:


Kapitalizm ve onunla birlikte tüm dünya krizde! Ekonomik sistem 2020’den beri derin bir sistematik kriz içinde. Almanya’da ekonomi şu anda resesyonda. Çin kendisini hala iç pazarın genişlemesi üzerine inşa edebilir. ABD ise ekonomik teşvik programları ve korumacılık sayesinde şu anda hala en iyi konumda. Ancak hiçbiri son on yıldaki büyüme oranlarına ulaşılamıyor.

Covid-19 pandemisi ve dünyada artan savaşlarla mücadele etme durumu bunu daha da kötüleştirdi, bu durum ayni zamanda kapitalizmin genel krizinin bir ifadesidir. Sermayenin kriziyle birlikte toplumun tüm alanları giderek daha fazla krizle karşı karşıya kalmaktadır. Bunun etkilerini hepimiz gündelik hayatımızda ve haberlerde görebiliyoruz: İşten çıkarmalar, küresel holdinglere (tekellere) verilen milyarlarca dolar, değer yaratmayla doğrudan ilgili olmayan tüm alanlarda kesintiler, faşizmin yükselişi, savaş alanlarının genişlemesi ve tüm dünyada savaşı tehdidi.

Tüm büyük güçlerin – ABD, AB, Çin ve Rusya – ekonomik performansları düşerken, tüm devletler bu durumda kendilerini en iyi şekilde konumlandırmaya çalışıyor. Amaç, şirketlerine kapitalist rekabette kendilerini göstermeleri için en iyi fırsatları saglamak.. Bu eğilim, küresel Güney ülkelerinde kaynakların daha da fazla sömürülmesi ve savaşlarla kendini gösteriyor. Federal Almanya Cumhuriyeti gibi metropol devletlerde bu durum, ücretlerde ki kesintiler, daha uzun çalışma saatleri, sosyal kesintiler, demokratik haklarin ortadan kaldırılması ve işçi sınıfı üzerindeki baskilarin artmasıyla kendini göstermektedir.

Bütün bunların sorumlusu burjuva devletler ve burjuva hükümetlerdir. Avrupa’daki burjuva partilerinin politikaları giderek daha da sağa kaymakta ve AfD gibi faşist partiler krizden yararlanmaya çalışmaktadır.

Tüm bunlar, insanlığın karşı karşıya kaldigi güncel sorunları çözmekten aciz olan bozuk bir sistemin çürümesinin işaretleridir. Barış sorunu, ekmek sorunu, iklim felaketinin üstesinden gelme sorunu! Kapitalistlerin, burjuva devletlerin, faşistlerin buna verecek bir cevabı yok! Onlar kârlarını arttirmark, iktidarlarını, kısacası tüm statükolarını sürdürmek istiyorlar!

Tek çözüm kapitalizmin ortadan kaldırılması, burjuva devletlerin lağvedilmesi, kısacası dayanışmaya dayalı sınıfsız bir toplum hedefiyle toplumsal bir devrimdir! Kahrolsun Kapitalizm! Kahrolsun sermaye devleti! Kahrolsun faşizm ve savaşlar! İşte bu yüzden 1 Mayıs’ta sokaklara çıkıyor ve bugünün tahammül edilemez halinden bıkmış olan herkesi, daha iyi bir gelecek isteyen herkesi cagriyoruz!